Örömmel üdvözöljük a TomiPC Webshop vásárlói között!

Kérjük, mielőtt rendelését elküldené, az alábbiakat szíveskedjen átolvasni.

 

 

Tartalomjegyzék

 

1. Információ

2. Általános feltételek

3. Teljesítési határidő

4. Árak

5. Vásárlás menete

                5.1. Böngészés

                5.2. Regisztráció

                5.3. Megrendelés

                5.4. Szállítási mód és áruátvétel

                5.5. Fizetési módok

6. Adatvédelem

7. Jótállás, garancia

8. Termék és kellékszavatosság

9. Elállás joga, módja, következmények

10. Panaszkezelés, egyéb jogérvényesítési lehetőségek

11. Felelősség korlátozás

12. Szerzői jogvédelem

 

 

 

1. Információ

Webshop üzemeltetője: Sallai Tamás egyéni vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)

  • adószáma: 66871633-2-33
  • székhelye: 2194 Tura, Tabán út 30.
  • telephelye: 2194 Tura, Rákóczi út 116.
  • bankszámlaszáma: 
  • telefonszáma: 06-20-49-44-503

 

 

 

2. Általános feltételek

 

A megrendelések feladása kizárólag elektronikus útona www.tomipc.hu webcímen keresztül, regisztrációt követően lehetséges. Telefonon, e-mailen, leadott rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

 

A webshopban minden olyan személy vásárolhat, aki megfelelően kitölti a regisztrációs űrlapot és elfogadja a jelen üzletszabályzatot.

 

A webshopban feltüntetett árak forintban értendőek, az ÁFA-t tartalmazzák és kizárólag a Magyar Köztársaság területén érvényesek.

 

A Vállalkozó minden tőle telhetőt megtesz, hogy a weblapon megjelenő információk a valóságnak megfeleljenek, azonban esetlegesen technikai, adatrögzítési hibák előfordulhatnak. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy az ilyen technikai, adatrögzítési hibák esetén a Vállalkozó ajánlati kötöttsége nem áll fenn. Ennek megfelelően, amennyiben technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Ennek hiányában az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

 

A feltüntetett vételár nem minősül szerződéskötésre irányuló közvetlen ajánlattételnek, a változás jogát fenntartjuk. A vállalkozó jogosult a megrendelés 2 munkanapon belüli visszautasítására ill. törlésére (visszaigazolás ellenére is).

 

A webshopban feltüntetett adatok helyességéért, és az esetleges elírásokból eredő károkért a Vállalkozó nem vállal felelősséget.

 

 

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályi előírások rendelkezései az irányadóak.

 

 


3. Teljesítési határidő

 

A megrendeléseket munkanapokon a tőlünk telhető leggyorsabban feldolgozzuk.

A teljes átfutás általában 2-5 munkanap.

Személyes átvétel a megrendelést követető telefonos vagy e-mail visszaigazolása után lehetséges!

Minden más esetben külön értesítjük vásárlóinkat.

 

 

 

4. Árak


Cégünk megrendelését a megrendeléskori áron teljesíti. 

 

A feltüntetett árak bruttó (27%-áfával) növelt árak.  

 

Adathibákért felelősséget nem vállalunk.

 

 

  

5. Vásárlás menete

 

 

5.1. Böngészés

A webshopban lehetősége van a rendelés feladása nélkül is tájékozódni termékeinkről. Ilyen esetekben személyes adatainak megadására sincs szükség.

 

 

5.2. Regisztráció

A kiválasztott termék megrendelésének előfeltétele a sikeres regisztráció. Ehhez nem kell mást tennie, mint a Regisztráció menüpontra kattintva kitölteni a szükséges adatokat. A regisztráció sikerességéről és felhasználói jelszaváról e-mailben tájékoztatjuk. Regisztrációjával hozzájárul adatai a Vállalkozó általi nyilvántartásba vételéhez és kezeléséhez az „Adatvédelmi tájékoztató” menüpontban meghatározottak szerint.

 

 

5.3. Megrendelés

A kiválasztott termékeket a "Kosárba" gomb megnyomásával helyezheti el kosarában. Amennyiben ezt előtte nem tette meg, a vásárlás folytatásához be kell jelentkeznie. Megrendelését – annak főbb adataival –e-mailben igazoljuk vissza.

 

Tájékoztatjuk, hogy megrendelése elküldésével a Vállalkozó általános szerződési feltételeit is elfogadta.

 

Kérjük, hogy adatai megadásánál fokozottan figyeljen azok helyességére, megrendelésének megfelelő teljesítése érdekében! Amennyiben a megrendeléshez szükséges adatiban változás történt, úgy azt megrendelésének elküldése előtt feltétlenül módosítsa!

Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Vállalkozót kártérítési kötelezettség nem terheli. 

 

 

5.4. Szállítási mód és áruátvétel

 

A rendelt termékek előzetes értesítés és egyeztetés után kizárólag személyesen

vehetők át üzletünkben, az alábbi címen:

 

2194 Tura, Rákóczi út 116.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy cégünk házhoz szállítással nem foglalkozik!

 

 

5.5. Fizetési módok

 

Fizetés módja: készpénz.

 

 

 

6. Adatvédelem

 

Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a szerződés teljesítése és feltételeinek későbbi bizonyítása céljából adatait tároljuk, azt harmadik félnek át nem adjuk. 

 

A regisztrációs űrlap elküldésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul adatai a Vállalkozó általi nyilvántartásba vételéhez és kezeléséhez a törvényi előírások betartása mellett. Tekintettel arra, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, hozzájárulását önként és határozatlan időre adta, nevének, címének, e-mail címének felhasználását mindaddig folyamatosnak tekintjük, amíg Ön azok törlését írásban nem kéri. A regisztrációkor illetve a vásárláskor az adatbázisban rögzítésre, tárolásra került adatokat a Vállalkozó saját belső felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti.

 

 

 

7. Jótállás, garancia

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet a következők szerint rendelkezik. A jótállás időtartama egy (1) év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt külön kérés nélkül jótállási jegyet átadni.
A jótállási jegyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
A jótállási jegyen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a forgalmazó nevét és címét,
- a fogyasztási cikk megnevezését, típusát, gyártási számát, továbbá ahol alkalmazható azonosításra alkalmas részeinek meghatározását,
- a gyártó és külföldről származó termék esetén az importáló nevét, címét,
- a fogyasztót a jótállás alapján megillető jogokat, azok érvényesíthetőségének határidejét, helyét és feltételeit,
- a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.

A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:

- a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
- a hiba okát és a javítás módját,
- a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
- a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját
- a jótállás a kijavítás időtartamával meghosszabbított új határidejét.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket a járművek kivételével az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le és felszerelésről, valamint az el és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Vásárló szerződés tárgyát képező szolgáltatást nyújtó forgalmazóval (a továbbiakban: forgalmazó) szemben, a vásárlói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

A forgalmazó a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

- a Vásárló nevét, címét,
- a megvásárolt cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a Vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a Vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jegyzőkönyv másolatát a Vásárlónak át kell adni. Ha a forgalmazó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a Vásárlót. A forgalmazó köteles a Vásárlót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében az áru tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Javításra az árut elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, az áru azonosításához szükséges adatokat, az áru átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

A forgalomba hozó felelős a fogyasztóval szemben azért, hogy az áru annak átadásakor megfelel a törvényes vagy szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.

A gyártó, illetve a forgalmazó mentesül a felelősség alól, ha

- a fogyasztó már a szerződéskötéskor tudott a hibáról, és ennek ismeretében is megkötötte a szerződést;
- a fogyasztó észreveszi, hogy a kötelezett hibásan teljesített, és ezt nem közli időben, akkor az ebből eredő kárért nem felel.
- a fogyasztó szavatossági jogait az olyan hibák tekintetében érvényesítheti, amelyek a teljesítés időpontjában már megvoltak, és két éven belül felszínre kerültek.
- Használtcikkeknél ez a határidő az eladó és a fogyasztó közötti megállapodással egy évre lerövidíthető.


Termékeinket a gyártók által biztosított, a Fogyasztóvédelmi Törvényben előírtakkal összhangban lévő jótállási feltételekkel hozzuk forgalomba. A garancia időtartama termékenként más és más lehet, ezt a termék neve mellett jeleztük. Amennyiben a termék garanciális időn belül, üzemszerű használat mellett meghibásodik, úgy a hiba elhárítására az ország egész területén a gyártók által kijelölt szervizek és szakszervizünk által biztosított szerviz háttér áll rendelkezésre.

A számlán, vagy az azonosító címkéken történő bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás érvénytelenségét vonja maga után. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha a meghibásodás az alábbi okok miatt következik be:

Nem rendeltetésszerű használatból eredő kár, amely lehet helytelen tárolás, nem megfelelő üzemeltetés, külső beavatkozás, rongálás. Erős napsugárzás, nedvesség, elemi kár (villámcsapás, túlfeszültség) vagy bármilyen mechanikus sérülés miatt bekövetkezett károsodás. Illetéktelen szerviz, illetve magánszemély beavatkozása által okozott károsodás.


A termékek szakszerűtlen kezelése a jótállás elvesztésével jár.

A Vásárló a jótállási igényét a szabályosan kitöltött Jótállási jeggyel érvényesítheti. Hiányosan, vagy ki nem töltött jótállási jegy esetében a garancia igazolásához a vásárlási bizonylat is szükséges. Kérjük, hogy a vásárláskor kapott jótállási jegyet őrizze meg, és minden szerviz esemény alkalmával hozza magával! Jótállási jegy hiányában csak fizető javítás keretei között tudunk szolgáltatásokat nyújtani.

Fontos: Kérjük, mielőtt érvényesítené jótállási igényét, figyelmesen olvassa el a jótállási jegyet és a készüléket a megfelelő (a garanciajegyen feltüntetett) szervizbe eljuttatni szíveskedjék. 

Az ügyintézéshez az alábbi felsorolásban szereplő dolgokra van szükség:

- A hibás(nak vélt) készülék és annak tartozékai (lehetőleg, doboz is).
- Szabályosan kitöltött Jótállási jegy. Jótállási jegy hiányában (illetve pontatlanul kitöltött Jótállási jegy esetében) a Vállalkozó által kiállított számlát (annak másolatát) tudjuk elfogadni.

A termékek telephelyünkre juttatása a Vásárló feladata. Amennyiben személyesen ez nehezen, vagy nem megoldható, akkor természetesen ez postai úton is történhet.

Ha a termék a vásárlás napjától számított 3 napon belül hibásodik meg,a termék cseréjét lehet kérni.

Jótállási igényként kijavítást kérhet, kivéve, ha a választott igényteljesítése lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne. A garanciális javítást szervizünk törekszik bejelentéstől számított 15 munkanapon belül elvégezni, a javítás időtartama azonban cégünk által nem befolyásolható tényezők miatt ettől eltérhet. A javított készülékeknél a jótállási idő meghosszabbodik a szervizbe adásnapjától számítva azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a terméket a meghibásodás miatt nem használhatta. A jótállás időtartama a kicserélt termékre újra kezdődik. Ha a termék nem javítható a Vásárló a termékcseréjét kérheti. Szükséges feltétel azonban a termék eredeti és teljes tartozékainak és dokumentációinak megléte.

Ha a készülék cseréjére, vagy más, egyenértékű termékre cserélésre nincs lehetőség, a Vásárló megfelelő árleszállítást vagy a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételár visszafizetését kérheti, ez utóbbira jelentéktelen hiba (pl. kopás) miatt nem jogosult.

A készülékhez tartozó elemek, akkumulátorok, fülhallgatók, és egyébtartozékok (kábelek, tokok, pántok, adapterek stb.) hibája készülékcserére nem jogosít.

A bevizsgálásra átvett készülékek memóriájában tárolt adatokért felelősséget nem vállalunk.

A jótállás érvényét veszti, ha a meghibásodás rendeltetés ellenes használatból, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után fellépett ok miatt következik be. Ugyancsak a garancia elvesztésével jár, ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, vagy megrongálják. A kizáró okok miatt bekövetkezett meghibásodások javítási költségei jótállási időn belül is a Vásárlót terhelik.


Nem tartoznak a jótállás körébe:

- A termékhez adott szoftverek, mivel azok szellemi termékek.
- A termékhez tartozó elemek, akkumulátorok, fülhallgatók, és egyéb tartozékok (kábelek, tokok, pántok, adapterek stb.)
- A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes elhasználódásból eredő meghibásodások javítása, illetve az ezekből eredő szükségszerű alkatrészcserék.
- A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.
- A termékeink használati utasításában nem szereplő szolgáltatás,technikai paraméterek között fel nem sorolt paraméter hiánya, meg nem említett feladatra való alkalmatlansága, illetve az ezzel kapcsolatos Ügyféli elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe. Minden vásárlás előtt biztosítjuk a legszélesebb körű tájékozódási lehetőséget.

Csak a Vásárló teljes költségtérítése mellett vállalható a javítás:

- Ha a felhasználó kezelési útmutatótól eltérően használta a készüléket.(Ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be.)

- Ha a készüléket az Eladó cég engedélye nélkül megbontotta.

Az ilyen okokból meghibásodott termék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a Vásárlót terheli. Hibásnak vélt, de kifogástalanul működő termék bevizsgálási díja szintén a Vásárlót terheli.

Ha a hiba ténye vagy jellege (pl. a termék javíthatósága, a javításmódja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, a szerviz beszerzi független szerv szakvéleményét. A Vásárló maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez.

 

 

 

8. Termék és kellék szavatosság


Milyen esetben élhet a Vásárló a kellékszavatossági jogával?

A Vásárló a Vállalkozó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

A Vásárlót– választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen illetve az Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a javítást, vagy a cserét nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló kellékszavatossági igényét?

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Vásárló az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs más feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat (6) hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Milyen esetben élhet a Vásárló a termékszavatossági jogával?

Termékhiba esetén az Ügyfél– választása szerint – az előző pontban (kellékszavatosság) meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg a Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti a Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
- A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 


9. Elállás joga, módja, következmények.A Vásárló jogosult a megrendelést követően, de még az átvételt megelőzően is a vásárlástól elállni, mindenféle költségviselési kötelezettség nélkül. 

A távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § 2. bekezdésében meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Elállási jogát a vásárló, az árú átvételének a napjától számított tizennégy (14) napon belül gyakorolhatja.

Ilyen esetben a Vásárló felmondási illetve elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni írásban a Vállalkozó címére, szintén maximum 14 napon bellül.


A fogyasztónak a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül, vissza kell juttatni a Vállalkozó üzletébe. Elállás esetén a fogyasztót a termék visszaküldésének a költsége terheli, kivéve, ha a vállakozás vállalta e költségek viselését.


A termékek visszaérkezése után a már kifizetett számla összegét 14 munkanapon belül visszautaljuk az Ön által megadott bankszámlára, vagy postai úton feladjuk a megadott címre. A webáruház követelheti Öntől a visszaküldött termékek nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

Az Ön elállási jogával kapcsolatban a webáruház a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet minden szabályát kötelező érvényűnek ismeri el magára nézve.

A Vállalkozó sérülésmentes, lehetőleg hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vásárló részére megtéríteni. Az áru csomagolásának kibontása és az áru kipróbálása természetesen nem vezet az elállási jog elvesztéséhez, de a Vásárlónak figyelembe kell vennie a tényt, hogy megrongált, illetve megrongált csomagolású árut cégünk nem tud már értékesíteni. A Vállalkozó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Vásárló nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (Például: Hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányára vonatkozóan, ha a csomagolást felbontotta.

A Vásárló nem jogosult elállási jogát gyakorolni, ha olyan árut vásárol, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Ha a meghatározott áru nem áll rendelkezésre, illetve a szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, úgy erről köteles a fogyasztót haladéktalanul értesíteni, valamint a befizetett pénzösszeget 30 napon belül visszatéríteni. Ez természetesen még nem mentesíti az egyéb szerződéses kötelezettségei alól. Ha a vállalkozás szerződésszerűen helyettesíthető áruval vagy szolgáltatással teljesít, és a fogyasztó elállási jogát a rendelkezésre álló határidőn belül gyakorolja, úgy a visszaállítással kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A szavatosságra, jótállásra vonatkozó hatályos jogszabályok:
- A jótállási igények intézését a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelete szabályozza. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.


- 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
- 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet

 

A távollevők közötti szerződésekről

A Kormány 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelete a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 2014. június 13. napján hatályba lépett. A rendelet fő célja a fogyasztók védelme. A polgári jog általános szabályaitól eltérően a fogyasztó hallgatólagos elfogadó nyilatkozatát, illetve nyilatkozatának hiányát nem lehet ráutaló magatartásként értelmezni. Az áru illetve szolgáltatás ellenértékét az Eladó csak megrendelés esetén követelheti. A Vásárló a rendeletben biztosított jogairól érvényesen nem mondhat le, eltérni ezektől csak a Vásárló javára lehet. Ilyen fogyasztóvédelmi szabály az Eladót terhelő tájékoztatási kötelezettség is. Ha telefonon tesz ajánlatot, úgy annak kezdetekor közölnie kell nevét, székhelyét, telefonszámát, és a szerződéskötésre irányuló szándékát. Legkésőbb a szerződés megkötésekor írásbeli úton köteles közölni saját adatait; a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságait, az ellenszolgáltatást az esetlegesen hozzá kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel, a fizetés, szállítás vagy teljesítés egyéb feltételeit; az elállás feltételeit; távközlő eszköz alapdíjtól esetlegesen eltérő díját; az ajánlati kötöttség idejét; valamint folyamatos vagy ismételt teljesítés esetében a szerződés legrövidebb időtartamát

A fentiek kizárólag a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő vásárlóink (fogyasztó) tekintetében érvényesülnek.

 

 

 

10. Panaszkezelés, egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 

- Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető.
Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül írásban válaszol.

 

 - Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.
Pest Megyei Fogyasztóvédelem telefonszám: +36 1 329-7017, +36 1 236-3900, Telefax: +36 1 235-0856
Pest Megyei Fogyasztóvédelem e-mail: fogyved.pestmegye@nfh.hu

 

- Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület)

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81

 

- Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

 

 

 

11. Felelősség korlátozás:

 

A Vállalkozó internetes áruházán keresztül történő vásárlás esetén feltételezi a vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. Így a vevő köteles számítógépének biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről gondoskodni.

 

A Vállalkozó előzetes bejelentés és indoklás nélkül módosíthatja a vásárlás feltételeit és szabályait. Minden módosítás a megjelenés időpontjában lép életbe.

 

A Vállalkozó nem vonható felelőségre semmilyen külső vagy közvetlen hibáért, kárért. (pl: üzemzavarból, információtovábbítási késedelemből adódó, vírusok okozta, vonal, vagy rendszerhibából adódó kár)

 

 

 

12. Szerzői jogvédelem:

 

Az oldalon található képek csak illusztrációk, nem minden esetben fedik a valóságot.

^